Pancarta Portes Obertes

Educació en valors

educaciovalors 460x250

L'escola vicenciana, inspirada en els nostres fundadors, Vicenç de Paül i Lluïsa de Marillac, fonamenta els seus esforços en la integració social dels alumnes, la sensibilització pels necessitats i la valoració del saber com a mitjà per servir millor els altres. La nostra acció educativa es fonamenta en valors, humans i cristià-vicencians, educant per la llibertat, la justícia, la solidaritat, la tolerància, l'amor i la pau.

Noves tecnologies

salainfo460x250

Posem els avenços tecnològics al servei de l'educació, i preparem als alumnes per a la vida ensenyant-los a comprendre i valorar, amb esperit crític, les diferents formes d'expressió que van sent habituals en la nostra societat.

 

 

Atenció a la diversitat

adiversidad 460x250Atenem a la diversitat oferint un ensenyament adequat a cada alumne segons les seves necessitats educatives i el seu ritme d'aprenentatge, preocupant-nos especialment pels més febles en el seu nivell econòmic, capacitat intel·lectual o un altre tipus de limitació.

Metodologia

beebot 460x250Fem servir una metodologia oberta, flexible, actualitzada, en millora permanent, que condueix al desenvolupament de capacitats, hàbits de treball i destreses intel·lectuals, aconseguint un bon nivell educatiu.                                                                                       

Facebook

Twitter